HARFU "BA"

6:27 AM

Harfu "ba" mengingatkan hakikat keterlibatan
Daya upayamu kosong tanpa keterlibatan
Kebersamaannya sayang banyak dilupakan
Ekspresi nampak orang gila yang hilang kesadaran.....

Hidayatul Khowas
10 Januari 2015

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.