JANGAN SUSUT

6:25 AM

Jangan susut semangat juang bertandang
Kelurusan niat jadi obyek tuk dipandang
Bermuara dari beningnya ketulusan
Mengalirkan kecintaan berbuah keridhaan

Hidayatul Khowas
10 Januari 2015

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.