MUARA KEBENINGAN

2:54 AM

bantulah abdi dengan segenap ketidaklayakan
bermohon dengan segenap bantuan...
melangkahkan kaki ke muara kebeningan...
berbalut rindu membasuh pekatnya kekeruhan............

Hidayatul Khowas
19 Januari 2015

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.