UJIAN TUHAN

2:43 AM

Dia terima semua keputusan
Sebagai pelajaran berkesan
Yang merupakan ujian Tuhan
Dalam hidup dan kehidupan...

Alex Dozzer
18 Januari 2015

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.