CERITA HIDUP

3:20 PM

Kesanggupan beriring dengan asa menyapa,,

mengikuti ritme alunan kepasrahan,,

cerita hidup tak selamanya bernada logika,

Dialah pemegang segala kuasa,,

Hidayatul Khowas
17 Agustus 2015

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.