SYI'IR LAMA

3:07 AM

Allohumma achyanaa binnuuri LAA ILAAHA ILLA ALLOH

Wa 'allimnaa bifadhli LAA ILAAHA ILLAALLOH

Wa rozaqonaa bibarokati LAA ILAAHA ILLAALLOH

Wa 'amalnaa bi aatsaari LAA {LAAHA ILLAALLOH

Wa aamannaa bis sirri LAA ILAAHA ILLAALLOH

'Asaallohu ayyaj 'ala mautanaa bi qouli LAA ILAAHA ILLAALLOH

WAL CHAMDULILLAHI ROBBIL 'AALAMIIIN.

Much Arief Hadi Prayitno
19 Agustus 2015

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.