Daun Jarak Dibeungkeutan

7:07 AM

Daun jarak dibeungkeutan
Dibawa kajalan gede'
Anu gerak keur sasanggeuman
Mugia janteun jalan hade

Syamboza Rojali
October 21 at 5:07pm

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.