Sabobot Sapihanean

7:22 PM

sabobot jeung sapihanean
sapapait teu weleh babarengan
salembur sadulur silih heman
samamanis kudu sasarengan

Syantrie Aliefya
October 21 at 5:22am

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.