Ulah Cicing

7:15 PM

jug geura lumaku ulah cicing
bral geura lumampah anaking
hirup Ki Sunda kudu Silih Wangi
di lembur deungeun rikrik gemi

Syantrie Aliefya
October 21 at 5:15am

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.