Ulah Kapok

7:28 PM

ulah kapok makalangan
ulah kagok ngabelaan
silih asih ka pada sasama
silih mikanyaah ka balarea

Syantrie Aliefya
October 21 at 5:28am

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.