Menyambung Nafas Kehidupan

8:09 AM

Nafas Kehidupan-Sajak4baris

napak tilas sebuah kisah perjalanan anak manusia yang hidup di rimba hutan menebas ranting penghalang jalan demi menyambung nafas kehidupan

Syantrie Aliefya
November 18, 2015

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.