Peureum Kadeuleu

3:55 PM

Sajak Sunda Peureum Kadeuleu

peureum kadeuleu beunta karasa
teu bisa ngadeuleu teu bisa ngarasa
hirup hurip mah darma wawayangan
tumamprak kalayan pinuh karumasaan

Syantrie Aliefya
November 20, 2015

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.