TERUSLAH BAHAGIA

2:03 AM

teruslah merasa bahagia
dengan segala warna dunia
hanya diperlukan kelapangan dada
agar semua sejalan dengan kehendak~Nya

Bandung, 29 Februari 2016

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.