BANDUNG SELATAN

8:41 PM

bandung selatan indung sarerea
unggal taun dipaparin bala tur dodoja
caahna citarum jiga diantep ku bupati
jiga nu teu mirosea kana martabat diri

Bandung, 14 Maret 2016

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.