HARTA DUNIA

12:59 AM

jika engkau menumpuk harta dunia
perlakukan ia sebagai budak sahaya
sebab engkau pantas menjadi raja
dan memaslahatkannya untuk sesama

Bandung, 26 Maret 2016

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.