TENANG JIWA

1:21 AM

bukan berlimpahnya harta
yang menjadikan bahagia
namun tenangnya si jiwa
menikmati ridlo Tuhannya

Bandung, 05 Maret 2016

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.