GENAP SERATUS

12:44 AM

genap seratus=sajak4baris

genap seratus untuk risalah perjuangan
sehingga daya dan stamina tak lagi tersisa
genap seratus untuk bakti dipasrahkan
ketika semua kerja keras dihentikan jeda

Bandung, 29 Mei 2016

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.