KEPADA SIAPA LAGI

11:56 AM

ampunilah jiwa yang sarat kesilapan
dan selalu hidup berlumur kesalahan
sebab kepada siapa lagi hamba bertuhan
kecuali hanya pada Engkau seorang

mengkhidmatkan sujud penuh kecemasan

sajak5baris, 07 Mei 2016

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.