MEMBARISKAN KALIMAT

11:14 PM

Membariskan kata jadi kalimat
Kalimat bertuah dari bibir yang keramat
Keramat dari buah pikir dan hati agar selamat
Selamat dunia dan akhirat
Akhirat... Akhir perjalanan ibadat
Ibadat proses hidup mencari hidayat
Hidayatullaah mesti dirawat
Dirawat oleh jiwa penuh amanat
Jaga amanat sampai akhir hayat
Hayat.. Ibadat..Raga...Ruh.. Adalah ayat
Bamrus, 24516

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.