NESTAPA DUNIA

10:38 PM

nestapa dunia-sajak4baris

bermula bahagia berujung duka nestapa,,,,
cuma bisa bicara dan menulis,,,,
berpelukanlah dengan yang maha memeluk,,,
berangkulanlah sepanjang siang, sore,
malam dan pagi hari dalam keadaan duduk, berdiri, dan tidur,,,,
maka duka nestapa dunia
akan meraih bahagia
merdeka di alam keabadian,,,,

Jack Danielsen Abdala, M.Psi
26 Mei 2016

You Might Also Like

No comments:

Recent Comments

Join us on Facebook

join us
Powered by Blogger.